Month: август 2015

Екзистенциалните проблеми на човека и способностите за справяне с тях

 I. Увод. В текста, който следва, разбира се, не става въпрос за цялостно и разгърнато експозиране на проблема за съществуването. Ето защо не се налага да се търсят твърде далечни (исторични) и твърде подробни (теоретични) детерминанти за обосноваване на връзката

продължи четенето